torstai 12. helmikuuta 2015

Tietoliikenne

Selvitä seuraavien termien erot ja yhtäläisyydet tietoliikenteessä, mainitse myös esimerkkejä käytännön sovelluksista, eli siis missä näitä ihan oikeasti käytetään.
Miten kyseiset termit liittyvät esim. modeemitekniikkaan, laajakaistayhteyksiin, eri lähiverkkotekniikoihin, mobiilitekniikkaan, ja mahdollisesti myös muihin yhteyksiin?

 • siirtoviive - vasteaika    
 • Vasteaika on tapahtuman tai toiminnon aloitushetken ja palautteen saamisen välinen aika.
 • Siirtoviive on esim se kun laitat youtubeen videoo niin siinä lukee kauan kestää, kuinka kauan verkkosivulla kestää ladata
 • synkroninen - asynkroninen
 • Synkroninen verkko-opetus on tietoverkossa samanaikaisesti tapahtuvaa opetusta. Opetuksen aikana opettaja ja opiskelijat voivat reaaliaikaisesti keskustella keskenään ja antaa toisilleen palautetta välittömästi.
 • Asynkroninen kommunikaatio (engl. asynchronous communication) eli ei-reaaliaikainen kommunikointi on kommunikointitapa, jossa kommunikoinnin osapuolet eivät ole ajallisesti toisistaan riippuvaisia eli ovat ajasta (ja paikasta) riippumattomia.
 • sarjasiirto/-liikenne - rinnakkaissiirto/-liikenne

 • Sarjaliikenne:Esim tietokoneen komunikoidessa muiden laitteiden kanssa yhdellä signaalilla kuhunkin suuntaa.

  Sarjaliikennenopeudet:
  Perinteisiä sarjaliikenteen nopeuksia ovat 300 bit/s, 600 bit/s, 1 200 bit/s, 2 400 bit/s, 4 800 bit/s, 9 600 bit/s, 19 200 bit/s ja 38 400 bit/s. IBM-PC-koneissa yleinen suurin sarjaliikennenopeus on ollut 115 kbit/s.
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Asynkroninen_sarjaliikenne

  Rinnakkaissiirto:
  Rinnakkaismuotoista siirtoa käytetään hyvin lyhyillä, muutamien metrien yhteyksillä, joissa bittien saapumisaikaerot johdinten välillä eivät ole merkittäviä. Tyypillisesti rinnakkaismuotoista siirtoa käytetään mikrojen tulostinporteissa. On nopea koska siiretään monia bittejä omillaan linjoilla.

 • simplex, half-duplex, full-duplex, multiplex
 • Simplex: Kommunikaatiota vain yhteen suuntaan, esim: TV ja radio.

  Half-duplex: Kommunikaatiota molempiin suuntiin, mutta vain yhteen suuntaan kerrallaan.

  Full-duplex: Kuten half-duplex, full-duplex on kommunikaatiota molempiin suuntiin, mutta toisin kuin half-duplex, full-duplex sallii kommunikaation molempiin suuntiin samaan aikaan.

  Multiplex: Usean signaalin yhdistäminen yhdeksi signaaliksi ja niiden lähettäminen yhden data linkin kautta.

 • kantataajuus/baseband - laajakaista/broadband
 • Kantataajuus: Kantataajuus signaalit lähetetään ilman signaalin muodostamista toiseen, eli ilman mitään muutosta signaalin taajuuteen.

  Laajakaista: Tiedon siirtoa, joka pystyy lähettämään useita signaaleja ja tietoliikenne tyyppejä saman aikaisesti.

 • piirikytkentäinen - pakettikytkentäinen


 • Piirikytkentäinen: Tiedonsiirtomuoto, jossa verkon ylitse muodostetaan kiinteä yhteys tiedonsiirtokanavan kautta. Kanavan päiden välille syntyy näin piiri, jossa tiedonsiirron kohteet on määritelty.

  Pakettikytkentäinen: Tiedonsiirtomenetelmä, jossa data jaetaan paketeiksi tiedonsiirtoa varten. Pakettikytkentäinen tiedonsiirto on luonteeltaan yhteydetöntä, eikä verkosta varata päästä-päähän yhteyttä (reittiä) tai siirtokapasiteettia tiedon siirtoa varten.


 • yhteydellinen - yhteytytön

   Näin helposti/tyhmästi vastattuna:
 • yhteydellinen on yhteydessä esim. verkkoon
 • yhteydetön ei taas ole yhteydessä esim. verkkoon

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti